background

Intelligent Services OÜ üldtingimused

Kasutades ja registreerudes veebilehe Vahendaja kasutajaks (edaspidi Kasutaja), kinnitad, et oled tutvunud käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Kasutustingimused), nõustud Kasutustingimustega ning kohustud käesolevat Kasutustingimusi täitma.

Mõisted

Kasutaja – isik kes kasutab Vahendaja veebikeskkonda toidu või toiduainete tellimiseks, mille eest tasub veebilehel.
Vahendaja – Intelligent Services OÜ läbi müügi platvormi Snäkk
Müügi platvorm – www.snakk.ee
Täitja – Eesti Vabariigis teenust osutav toitlustaja või toiduainete tootja või edasimüüja.
QR-kood - toitlustusettevõtte identifitseerimis kood, mis on paigaldatud nähtaval kohal
Maksete Vahendaja – interneti maksevõimalustega pangakaartide ja pangalinkide vahendaja. Rahvusvaheliste Interneti maksevõimalustega pangakaartide ja krediitkaartide vahendaja on Stripe, Inc www.stripe.com ja Eesti pangalinkide vahendaja on Paysera EE OÜ – www.paysera.ee

Teenuse üldtingimused

Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad Vahendaja ja Kasutajate vahelisi suhteid www.snakk.ee veebiplatvormi pakutavate teenuste kasutamisel.
Vahendaja pakub veebiplatvormis www.snakk.ee Kasutajatele võimalust tellida Toitlustajatelt või toidutootjatelt toitu või toiduaineid toidu valmistavates kohtades/kioskites.
Tellija peab ise skaneerima toidukohas nähtaval kohal paigaldatud QR-koodi ja läbi platvormi teostama tellimust. Klient ei pea seisma järjekorras ja saab tellimust edastada otse toitlustajale läbi platvormi, sisestades QR koodi ja vormistades tellimust. Täitja saab tellimuse kätte otse kassasse ja tellija saab jälgida toidu kättesaamise aega. Tellitud toidu/toiduaineid Tellija saab kätte toitlustajalt koha peal.
Läbi Platvormi toimub ka tasumine eraldi avatud kontole. Täitja kasutab kontole laekunud raha iseseisvalt.
Vahendaja pakutavad teenused sõltuvad suurel määral kolmandate isikute teenuste kättesaadavusest. Eriliselt tasub siinkohal välja tuua interneti infrastruktuuride kättesaadavust ja toimimist, telefoniühenduse toimimist ja kättesaadavust, nii mobiilivõrkude toimimist kui ka maksesüsteemide toimimist. Kauba eest on võimalik tasuda üksnes ettemaksuna kasutades internetimakse võimalustega pangakaarti või tasudes läbi pangalingi mida vahendavad Maksete Vahendajad. Platvormi teenuse sujuvus on suuresti sõltuv kolmandate osapoolte teenustest. Vahendaja lehe kasutamisega ei kaasne kasutajale rohkem lisatasusid kui tellitud kauba eest. Omavahel arveldatakse Eesti Vabariigis käibel oleva valuutaga milleks on Euro.

Kasutaja õigused, kohustused ja vastutus.

Kasutaja kohustub sisestama Platvormi kasutajaks registreerumisel tõeseid isikuandmeid, sh registreerima oma õige e-maili.
Kasutaja kohustub mitte kasutama Vahendaja veebiplatvormi ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks.
Tellimuse esitanud Kasutaja ei saa tellimust tühistada ning on kohustatud tasuma Vahendaja-le kogu tema poolt esitatud tellimuse maksumuse isegi juhul kui tellimust ei saa täita kuna klient on sisestanud vale e-mail aadressi- ja/või kontaktandmed.
Kasutaja kohustub Vahendaja poolt vahendatud kaupu- või teenuseid kasutama ainult seadusega ettenähtud piirides. Kaupade ja teenuste eest tasumine käib läbi kolmandate osapoolte ehk läbi Maksete Vahendaja.
Kui kaupa ei ole võimalik väljastada kliendi poolt esitatud valeandmete tõttu või kliendi mittereageerimisel tellimuse täitmise viimases etapis ehk toidu väljstamise, ilmastikuolude või mõne muu force-majeure tõttu, siis kauba ja teenuse eest tasutud vahendeid ei tagastata.
Kuna tegu on kiiresti rikneva kaubaga, mis ei kuulu edasi müümisele, siis kaupa on võimalik tagastada üksnes juhul kui Kasutaja tellimus sai täidetud valesti ehk talle valmistati vale kaup. Sellisel juhul on kasutaja kohustatud viivitamatult ühendust võtma Täitjaga (Toitlustaja) kelle kontaktid on leitavad www.snakk.ee veebilehel või siis ühendust võtma Vahendaja’ga telefonil +372 59190225

Vahendaja õigused, kohustused ja vastutus.

Vahendaja ei ole toidu- ega toiduainete valmistaja vaid vahendaja, seega ei vastuta Vahendaja toidu kvaliteedi, kvantiteedi ja muude aspektide eest.
Vahendaja omab õigust igal ajahetkel ilma põhjuseid nimetamata oma teenuse pakkumise kõigile Kasutajatele või üksikutele kasutajagruppidele kas tähtajaliselt või tähtajatult peatada või lõpetada täites Kasutajate ees lahtised tellimused.
Platvormis avaldatud Toitlustajate tooted ja teenused ei tähenda seda, et need pakkumised oleksid siduvad ehk et peaksid igal ajahetkel kättesaadavad olema. Pakkumised muutuvad siduvaks pärast seda kui Kasutaja on Platvormi vahendusel tellimuse sooritanud.
Vahendaja ei oma võimu selle üle kas Täitja Platvormi vahendatud tellimusi töötleb või mitte. Seega saab Vahendaja Kasutaja tehtud tellimuse Toitlustaja nimel vastu võtta alles siis kui Täitja on tellimuse kinnitanud.
Juhul kui Vahendaja saab Täitjalt teada, et Kasutaja poolt välja valitud tooted ei ole kättesaadavad ja/või õigeaegselt tarnitavad annab Vahendaja või Täitja sellest Kasutajale viivitamatult teada. Sellisel juhul jääb leping sõlmimata. Siinjuures tagastab Täitja Kasutajale tema tellimuse eest tehtud makse 5 tööpäeva jooksul.
Vahendaja-l on õigus saata Kasutajatele personaalseid kommertsteadaandeid jm pakkumisi millest Kasutajal on õigus keelduda.

Isikuandmete töötlemine.

Andmeid, mida Vahendaja on saanud Kasutajalt Platvormi kasutajaks registreerimisel ja Platvormi kasutamise käigus küsinud või mis koguneb Kasutaja kohta muul viisil Platvormi kasutamise teel (edaspidi Isikuandmed), on Vahendaja-l õigus töödelda tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.
Antud Kasutamistingimustega nõustumisega annab Kasutaja nõusoleku tema isikuandmete kasutamiseks ja edastamiseks järgmistel viisidel:

Kasutajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
Täpsemalt on isikuandmete töötlemise kohta info kättesaadaval aadressil www.snakk.ee/privacy.html või päringu edastamisel aadressile [email protected].

Tingimuste muutmine.

Vahendaja-l on igal ajal õigus Platvormi ja teenuste parendamise nimel ja tingimusi ühepoolselt muutma ning täiendama.
Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Platvormis. Kasutaja kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega tingimustes teenuse kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.

Lõppsätted.

Veebiplatvormi kasutamisest tulenevatele õigussuhtele Kasutaja ja Vahendaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Platvormi kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Vahendaja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel pöörduvad osapooled Harju Maakohtu poole.
Tingimused kehtivad nende aktsepteerimisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ja Vahendaja vaheliste Tingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on õigus Tingimustes reguleeritud õigussuhted igal ajal üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused Vahendaja ees.